بارگیری...
۵ روش تشخیص فیروزه اصل

۵ روش تشخیص فیروزه اصل

سنگ فیروزه در بسیاری از فرهنگ‌ها نماد دوستی و آرامش است و در رنگ‌های زیبای آبی، سبز مایل به آبی و سبز مایل به زرد در معادن دنیا وجود دارد.