بارگیری...
انرژی درمانی و روش استفاده از یشم

انرژی درمانی و روش استفاده از یشم

انرژي هاي نهفته در اين سنگ داراي فوايد زير ميباشد:
- درمان بيماريهاي کبد و روده اي و همچنين امراض پوستي منشاء گرفته از اختلالات آنها
- درمان سردرهاي مزمن، ميگرن و همچنين جهت کنترل نمودن نيروهاي درون و پيشبرد آنها در مسير صحيح
- آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرسدرمان بيماريهاي کبد و روده اي و همچنين امراض پوستي منشاء گرفته از اختلالات آنها
طريقه استفاده:
يک قطعه سنگ يشم سبز را به مدت بيست دقيقه داخل مقداري محلول آب ميوه هاي مختلف ( بجز گلابي و کيوي) قرار داده و پس از برداشتن سنگ(سنگ را بلافاصله درون مقداري آب بگذاريد تا انرژي هاي از دست رفته آن شارژ گشته و جهت دفعات بعد قابل استفاده باشد)، روزي دو الي سه بار و هر دفعه دو قاشق از اين آب ميوه انرژي دار ميل کنيد. توجه داشته باشيد که اولين مصرف اين دارو در هر روز بصورت ناشتا و قبل از ساعت 9 باشد و تا سي دقيقه پس از ميل نمودن آن هيچ چيز نخوريد.
همچنين بهتر است وعده دوم مصرف دارو قبل از غروب خورشيد بوده و هر روز بصورت تازه تهيه شود چرا که امواج شفابخش آن فقط براي يک روز باقي مي ماند. گاه نيز با توجه به نوع يشم ، فقط به مدت 10 الي 12 ساعت قابل استفاده مي باشد.
درمان سردرهاي مزمن، ميگرن و همچنين جهت کنترل نمودن نيروهاي درون و پيشبرد آنها در مسير صحيح.
طريقه استفاده برای سردرد:
جهت درمان سردرد و ميگرن: يک قطعه سنگ يشم سبز را به مدت سه دقيقه در آفتاب گذاشته و سپس آن را به مدت پانزده دقيقه بر روي چشم سوم (چاکراي ششم) خويش قرار داده و دراز بکشيد و آرام باشيد. پس از برداشتن سنگ نيز به مدت پنج دقيقه در همان حالت باقي مانده و يا حتي بخوابيد. بهتر است اين روش را قبل از خواب نيمروز و يا شبانه بکار ببريد.

جهت کنترل نيروهاي درون: يک قطعه سنگ يشم سبز را خيس نموده و فقط به مدت ده دقيقه بر روي چشم سوم خويش قرار دهيد. بهتر است محل چشم سوم را نيز خيس نماييد.

آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرس
طريقه استفاده:
مقدار مدارات اين انرژي در سنگ يشم بسيار زياد بوده و حرکت ملايم آن باعث آرامش زياد در افراد مي شود. اگر اين سنگ را بر روي چاکراهاي 4 و 5 قرار دهيد، باعث آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرس،اضطراب و اختلالات عصبي مي شود.

نظرات کاربران

نظر بدهید