انرژی درمانی و روش استفاده از یشم

انرژی درمانی و روش استفاده از یشم

انرژي هاي نهفته در اين سنگ درمان کدام بیماری با یشم طريقه استفاده جهت کنترل نيروهاي درون آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرس

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
753

انرژي هاي نهفته در اين سنگ داراي فوايد زير ميباشد:
- درمان بيماريهاي کبد و روده اي و همچنين امراض پوستي منشاء گرفته از اختلالات آنها
- درمان سردرهاي مزمن، ميگرن و همچنين جهت کنترل نمودن نيروهاي درون و پيشبرد آنها در مسير صحيح
- آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرسدرمان بيماريهاي کبد و روده اي و همچنين امراض پوستي منشاء گرفته از اختلالات آنها
طريقه استفاده:
يک قطعه سنگ يشم سبز را به مدت بيست دقيقه داخل مقداري محلول آب ميوه هاي مختلف ( بجز گلابي و کيوي) قرار داده و پس از برداشتن سنگ(سنگ را بلافاصله درون مقداري آب بگذاريد تا انرژي هاي از دست رفته آن شارژ گشته و جهت دفعات بعد قابل استفاده باشد)، روزي دو الي سه بار و هر دفعه دو قاشق از اين آب ميوه انرژي دار ميل کنيد. توجه داشته باشيد که اولين مصرف اين دارو در هر روز بصورت ناشتا و قبل از ساعت 9 باشد و تا سي دقيقه پس از ميل نمودن آن هيچ چيز نخوريد.
همچنين بهتر است وعده دوم مصرف دارو قبل از غروب خورشيد بوده و هر روز بصورت تازه تهيه شود چرا که امواج شفابخش آن فقط براي يک روز باقي مي ماند. گاه نيز با توجه به نوع يشم ، فقط به مدت 10 الي 12 ساعت قابل استفاده مي باشد.
درمان سردرهاي مزمن، ميگرن و همچنين جهت کنترل نمودن نيروهاي درون و پيشبرد آنها در مسير صحيح.
طريقه استفاده برای سردرد:
جهت درمان سردرد و ميگرن: يک قطعه سنگ يشم سبز را به مدت سه دقيقه در آفتاب گذاشته و سپس آن را به مدت پانزده دقيقه بر روي چشم سوم (چاکراي ششم) خويش قرار داده و دراز بکشيد و آرام باشيد. پس از برداشتن سنگ نيز به مدت پنج دقيقه در همان حالت باقي مانده و يا حتي بخوابيد. بهتر است اين روش را قبل از خواب نيمروز و يا شبانه بکار ببريد.

جهت کنترل نيروهاي درون: يک قطعه سنگ يشم سبز را خيس نموده و فقط به مدت ده دقيقه بر روي چشم سوم خويش قرار دهيد. بهتر است محل چشم سوم را نيز خيس نماييد.

آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرس
طريقه استفاده:
مقدار مدارات اين انرژي در سنگ يشم بسيار زياد بوده و حرکت ملايم آن باعث آرامش زياد در افراد مي شود. اگر اين سنگ را بر روي چاکراهاي 4 و 5 قرار دهيد، باعث آرامش بخشيدن به افراد مبتلا به استرس،اضطراب و اختلالات عصبي مي شود.

نظر بدهید