بارگیری...
تاثیر الماس بر روی بدن (خواص الماس)

تاثیر الماس بر روی بدن (خواص الماس)

خواص الماس :

حکمای یونانی چنین گویند که مزاج الماس گرم و خشک بوده و درجه کم آن مزاج سرد و خشک دارد.
استفاده تعلیق از آن یعنی به صورت گردنبند تقویت کننده قلب است ، در کتاب مخزن الادویه نوشته شده اگر الماس را بر شکم ببندید ، ناراحتی و مشکلات دستگاه گوارش را دور کرده و هضم را آسان می کند ، همچنین معده را تقویت می نماید.
اگر بیماران فلج لقوه ، رعشه ، جذام ، جذر ، صرع و کسانی که بیماریهای پوستی دارند در چشمه معدن الماس غسل کرده ، حمام کنند ، بیماریهای آنها درمان می گردد . اگر به شکل مثلث از الماس استفاده گردد بیماری صرع را درمان می نماید.
از پودر آن اگر برای دندانها استفاده شود ، دندانها سفید و براق شده و بسیار محکم و سخت خواهد شد ، اما هرگز این کار را نکنید چون الماس زهر خطرناکی است و اگر داخل معده گردد آدمی را هلاک می نماید ، احیاناً اگر با چنین مشکلی مواجه شدید علاج آن استفاده از شیر تازه گاو می باشد تا اینکه بهبودی کامل پیدا کرده ، سپس از ماهی استفاده کنید.
الماس یبوست های بسیار سخت را درمان می نماید و برای زیادی عمر و تندرستی بسیار مفید است .

تأثیر الماس روی روح و روان
در کتاب مخزن اکسیر چنین نوشته شده که استفاده از الماس، بیماری را دور و به جسم آدمی صحت کامل می دهد ترس و خوف را از آدمی دور می نماید ، زنانی که بیماری زنانه دارند اگر الماس را به زانوی خود ببندند ، بیماری از آنها دور می شود، اگر بر بازو بسته شود بر تمامی دشمنان غلبه و آنان را تباه خواهد نمود، در میان زن و شوهر محبت ایجاد می کند.
استفاده ازالماس قدرت اراده را زیاد ، حافظه را قوی و عقل را زیاد می کند . فکر و ناراحتی را از آدمی دور می نماید ، قدرت بدنی را تقویت می کند.
کسی که از الماس استفاده کند از حوادثی که در اثر برق به وجود می آید مصون است.
بستن آن بر روی معده دل پیچه ، درد شکم و معده را دور می نماید . قلب را تقویت کرده و دفع کننده خوف و هراس می باشد ، سحر و جادو را از آدمی دور کرده و حفاظت می نماید ، زایمان را آسان می کند.
در زمان خواب اگر بر روی سر بسته شود خواب و خیالات بد را دور می کند ، هیچ جانور گزنده و موذی به آدمی آسیب نمی رساند.

منبع کتاب اسرار نجوم

نظرات کاربران

نظر بدهید